Tin tức

Giới thiệu tính năng chợ

03/06/2019

TÍNH NĂNG CHỢ:
Thông tin:
Là nơi trao đổi buôn bán các vật phẩm giữa người chơi với nhau, giúp người chơi tìm mua được trang bị cần thiết. Người chơi vào mục Bán để lựa chọn trang bị muốn bán, sau đó chọn giá tiền mong muốn và tiến hành đưa hàng hóa lên chợ. Người chơi có thể kiểm tra lại danh sách trang bị đang bày bán ở khung Giá Hàng.