Cẩm nang

Giới thiệu hệ thống Tiên Sủng

03/06/2019

HỆ THỐNG TIÊN SỦNG
Thông tin:
Tiên sủng khai mở ở cấp độ 280, giúp tăng rất nhiều lực chiến cho người chơi. Tiên sủng thăng cấp sức mạnh thông qua trưởng thành và ngộ tính. Đối với tính năng trưởng thành thì nguyên liệu tiêu tốn là đan trưởng thành tiên sủng, có thể thu thập thông qua tính năng vượt ải tiên sủng kỳ ngộ. Đối với tính năng Ngộ Tính thì nguyên liệu tiêu tốn là Đan Ngộ Tính tiên sủng, có thể nhận được thông qua các sự kiện trong game hoặc đổi trong shop với giá 30 KNB.Đồ Giám:
Là tính năng nâng bậc cho tiên sủng, nguyên liệu sử dụng là các tiên sủng cùng loại. Có thể thu thập tiên sủng cùng loại thông qua Chiêu Mộ hoặc bắt tiên sủng trong Kỳ Ngộ.Chiêu Mộ
Sử dụng KNB để chiêu mộ tiên sủng, đạt đủ 200 lần chiêu mộ chắc chắn nhận 1 tiên sủng phẩm chất đỏ. Kỳ Ngộ
Tính năng kiếm tiên sủng hiệu quả, mỗi ngày có 5 lượt bắt Tiên Sủng. Chọn một khu vực có tiên sủng xuất hiện và tiến hành thu thập.