Cẩm nang

Giới thiệu hệ thống thiên thần

03/06/2019

HỆ THỐNG THIÊN THẦN
Thông tin:
Hệ thống thiên thần khai mở ở cấp độ 270.Khi chiến đấu có thể triệu gọi thiên thần giáng lâm, hỗ trợ tăng mạnh lực chiến và bổ sung thêm kỹ năng trong thời gian ngắn, sau khi hết thời gian biến hình sẽ trở lại trạng thái bình thường.

Thiên thần có thể thăng cấp sức mạnh thông qua 2 tính năng Quang Võ và Trận Pháp

Quang Võ:
Giúp tăng các chỉ số chính, tăng mạnh lực chiến của người chơi. Nguyên liệu tiêu tốn là Đan Thiên Thần Quang Võ. Nguyên liệu này thu thập thông qua tính năng Thiên Thần thức tỉnh.Pháp Trận:
Giúp tăng các chỉ số chính, tăng mạnh lực chiến của người chơi. Nguyên liệu tiêu tốn là Đan Thiên Thần Trận Pháp. Nguyên liệu này thu thập thông qua tính năng Thiên Thần thức tỉnh.