Tin tức

Giới thiệu hệ thống kết hôn

01/06/2019

HỆ THỐNG KẾT HÔN

Thông tin:
Tính năng khai mở ở cấp độ 132, giúp người chơi tăng mạnh lực chiến và nâng cao hứng thú chơi game.Khi làm quen được với người chơi khác và có ý định tiến tới hôn nhân thì đừng chần chờ, hãy hẹn 1 thời gian cụ thể, đôi bên cùng online và tiến hành cầu hôn. Đạt đủ các yêu cầu là có thể thực hiện lễ cưới.

Phụ bản: địa điểm để đôi uyên ương cùng nhau thu thập các nguyên liệu Tấm Lòng Tình Lữ để nâng bậc nhẫn, hỗ trợ tăng cao lực chiến.

Tương tư:
Giúp tăng cao các chỉ số của người chơi, hỗ trợ tăng nhanh lực chiến. Nguyên liệu để thăng cấp Tương Tư là Nước Tình Yêu, có thể thu thập thông qua Phụ Bản Tình Duyên.Vòng Sáng:
Giúp cặp đôi tăng mạnh lực chiến và nâng cao tính thắm thiết. Nguyên liệu tiêu tốn là Đá Vòng Sáng Tình Lữ, có thể thu thập thông qua tính năng Thánh Địa.

Tinh Sức:
Trang bị giúp tăng mạnh lực chiến của người chơi. Khi kết hôn sẽ tăng thêm 50% chỉ số đã có.       
Thánh Địa:
Địa điểm để các cặp đôi tìm kiếm Tình Sức và các nguyên liệu để nâng cấp. Ngoài ra, người chơi ở Thánh Địa có thể thực hiện chuỗi nhiệm vụ để thu thập nguyên liệu để thăng cấp trang bị, nâng cao lực chiến.
Trang bị nhẫn Tình Sức có thể tìm kiếm thông qua tính năng Thánh Địa.