Cẩm nang

Giới thiệu hệ thống Đồng Hành

01/06/2019

HỆ THỐNG ĐỒNG HÀNH

Thông tin:
Đồng hành khai mở khi đạt cấp độ 40.Đồng hành tăng cấp tiêu tốn Đan tăng Đồng Hành , nguyên liệu này có thể thu thập thông qua mở rương Bang.Có nhiều Đồng Hành khác nhau , mỗi Đồng Hành sẽ có cách thu thập khác nhau, bấm “Nhận” để tham khảo cách thu thập Đồng Hành mong muốn.VÒNG SÁNG: 
Tăng mạnh lực chiến và bổ sung thêm kỹ năng cho Đồng Hành.Kỹ năng Vòng Sáng thăng cấp tiêu tốn Sách Kỹ Năng Vòng Sáng Đồng Hành, có thể thu thập thông qua các hoạt động trong game.Vòng sáng thăng cấp tiêu tốn Tinh Hoa Vòng Sáng Đồng Hành, có thể đổi trong shop với giá 10 KNB.PHÁP TRẬN:
Tương tự như Vòng Sáng thì Pháp Trận cũng sở hữu 1 bộ kỹ năng riêng và 1 hệ thống chỉ số thưởng riêng, giúp tăng mạnh lực chiến cho nhân vật. Tăng cấp Pháp Trận Đồng Hành tiêu tốn Đan Tăng Pháp Trận Đồng Hành, có thể thu thập thông qua các sự kiện hoặc đổi trong shop với giá 10 KNB.Kỹ năng trong Pháp Trận Đồng Hành thăng cấp tiêu tốn Sách Kỹ Năng Pháp Trận Đồng Hành, sách này thu thập thông qua các sự kiện trong game