Cẩm nang

Giới thiệu hệ thống Bang hội

01/06/2019

HỆ THỐNG BANG HỘI

Thông tin: Bang hội khai mở ở cấp độ 50, giúp người chơi trải nghiệm game vui vẻ hơn cùng những người bạn.Bang chiến: Tính năng tranh đoạt giữa các bang hội trong cùng máy chủ, phần thưởng là nguyên liệu để thăng cấp trang bị, tăng cao lực chiến. Bang chiến mở vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần.Đào bảo: Tính năng cung cấp Đan Tăng Đồng Hành , giúp tăng cao lực chiến của người chơi. Mỗi ngày có 8 lượt mở rương. Nâng cấp phẩm rương tiêu tốn 8 KNB mỗi lượt. 

Hoạt động bang hội: Tính năng cung cấp Bang Linh Ngọc (dùng nâng cấp Linh Ngọc Bang) và điểm Cống Hiến Bang.Boss bang: Hoạt động gắn kết các thành viên trong bang hội, cùng nhau diệt boss nhận thưởng lớn.