Tin tức

Giới thiệu các hoạt động chiến trường

01/06/2019

Các hoạt động chiến trường của Thiên Địa trải dài các ngày trong tuần.

Nhất chiến phong thần diền ra mỗi ngày vào lúc 19:00 đến 19:30Chiến trường tiên ma diễn ra mỗi ngày vào lúc 19:30 đến 19:45Tranh bá bang (Bang chiến) diễn ra vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần vào lúc 20:00 đến 20:30Ảo cảnh thủy tinh diễn ra mỗi ngày vào lúc 21:00 đến 21:30Công thành chiến diễn ra vào thứ 4 và chủ nhật hàng tuần vào lúc 20:00